Όροι χρήσης και προσωπικά δεδομένα

27/03/2015 @ 00:27

  Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας. ‘Αν έχετε κάποια παρατήρηση για την λειτουργικότητα του ιστότοπου μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή μέσω της παρεχόμενης από τον παρόντα ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας.
 Υποσχόμαστε πως θα λάβουμε υπόψιν τις παρατηρήσεις σας και θα προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε τυχόν βελτιώσεις το συντομότερο δυνατό.
Δεσμευόμαστε πως οι ‘Οροι Χρήσης δεν ήταν, δεν είναι και ουδέποτε θα είναι καταχρηστικοί, δεν θα παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ούτε τα χρηστά ήθη και έθιμα. Η χρήση του παρόντα ιστότοπου συνεπάγεται την άμεση συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους.  Αν δε συμφωνείτε με κάποιον ή κάποιους από τους ‘Ορους Χρήσης, παρακαλούμε μη συνεχίσετε την περιήγηση ή την οποιαδήποτε χρήση του παρόντα ιστότοπου.
Διατηρούμε το δικαίωμα της ανακεφαλαίωσης, ανανέωσης και διαφοροποίησης του περιεχομένου της παρούσης συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Η ισχύς των νέων όρων ξεκινά με την ανάρτηση τους στον παρόντα ιστότοπο.
Για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης των ‘Ορων Χρήσης, θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες συντμήσεις :
Διαχειριστής : Είναι ο διαχειριστής που ελέγχει, ανανεώνει που συντηρεί το σύνολο των δεδομένων του παρόντα ιστότοπου, για λογαριασμό της ‘Ενωσης Κεντρώων (www.antidiaploki.gr).

Ηλεκτρονική επικοινωνία
Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο ή μας στέλνετε e-mail και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία ηλεκτρονικά και αποδέχεστε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώματα, επισυνάψεις και λοιπή επικοινωνία που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση όπως και ο γραπτός λόγος.

Εγγραφή
 Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στον παρόντα ιστότοπο, συμφωνεί να:
α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα του και να
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους. Ο Διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε περίπτωση παραχάραξης της σελίδας.

Λογαριασμός μέλους
 Ο παρόντας ιστότοπος παρέχει στους χρήστες του, τη δυνατότητα εγγραφής τους ως μέλη, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο παρόντας ιστότοπος, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του παρόντος ιστότοπου για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο παρόν ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

‘Εναρξη – Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών
 Ενδέχεται, για τεχνικούς λόγους, να προβούμε σε έκτακτη συντήρηση των ιστοσελίδων μας και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Αν και πάντοτε καταβάλλουμε προσπάθεια να ενημερώνουμε το κοινό μας, ίσως κριθεί αναγκαίο να γίνει μια εργασία χωρίς ειδοποίηση.

Διάρκεια
Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Διαφήμιση
Ο Διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που τυχόν παρέχονται υπερσύνδεσμοι από τον παρόντα ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Περιορισμός Ευθύνης
 Επιδίωξη του Διαχειριστή του παρόντα ιστότοπου είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην λειτουργία και λειτουργικότητά της.
Παρόλα αυτά ο Διαχεριστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε να παρέχει εγγυήσεις :
– ‘Οτι η καθαυτή λειτουργικότητα ή εξ’ ολοκλήρου λειτουργία του παρόντος ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτη, συνεχής ή χωρίς λειτουργικά λάθη.
– ‘Οτι θα υπάρχει άμεση διόρθωση και επάνοδος στη λειτουργία των λογισμικών συστημάτων σε περίπτωση που έχουν προσβληθεί από ιό/ιούς ή σε αδυναμία λειτουργίας λόγω ύπαρξης ιού/ιών ή λόγω φυσικής καταστροφής υλικού του εξυπηρετητή (server). Αυτή καθ’ αυτή η εργασία, εναποτίθεται στην συμβεβλημένη εταιρία παροχής διαδικτυακής φιλοξενίας του παρόντος ιστότοπου.
– ‘Ότι αυτή η διαδικτυακή περιοχή ή ο κεντρικός υπολογιστής που την καθιστά διαθέσιμη θα είναι χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η ευθύνη αυτή βαραίνει την συμβεβλημένη εταιρία παροχής διαδικτυακής φιλοξενίας.
Ο Διαχεριστής δεν είναι υπεύθυνος για τις φθορές ή καταστροφές οποιουδήποτε είδους στον εξοπλισμό σας που θα προκληθούν από την αδυναμία ή ανικανότητα να εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας ή την μη προσβασιμότητα σας μέσω του εξοπλισμού σας στον ιστότοπο μας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είσαστε δυσαρεστημένος, μη ικανοποιημένος ή μη καλυμμένος με τον παρόντα ιστότοπο και το περιεχόμενό του, θα εκτιμούσαμε την όποια επικοινωνία σας μαζί μας. Παρόλα αυτά, η μοναδική νομική σας κάλυψη, εάν και εφόσον είσαστε δυσαρεστημένος, μη ικανοποιημένος ή μη καλυμμένος από τον ιστότοπό μας μας είναι να πάψετε να τον χρησιμοποιείτε.

Τροποποιήσεις
 Ο Διαχειριστής του παρόντα ιστότοπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μεμονωμένη ή σε συνολική τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και κατά τη διακριτική ευχέρεια του..
Ο Διαχειριστής του παρόντα ιστότοπου, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους.
Ο παρόν ιστότοπος μπορεί να παρέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους. Ο Διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου δεν χειρίζεται και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι προς αυτές, εμπεριέχονται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση και περαιτέρω πληροφόρηση των Χρηστών και δεν εμπίπτουν στην έγκριση του Διαχειριστή.
O Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εξωτερικών αυτών συνδέσμων.

Επικοινωνία με e-mail
 Για να κάνουμε την επικοινωνία με σας πιο αποδοτική, συχνά παίρνουμε επιβεβαίωση ότι ανοίξατε κάποιο e-mail που σας στείλαμε.

Αποζημίωση
 Με την παρούσα συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε τον Διαχειριστή του παρόντα ιστότοπου για κάθε και από κάθε έξοδο, κόστος, πταίσμα, φθορά, κατάχρηση ή και καταστροφή, περιλαμβανομένων των νόμιμων δικηγορικών εξόδων τα οποία θα προκληθούν στην περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι χρήσης από :
α. ‘Οποια δραστηριότητά σας μέσω του λογαριασμού σας που έχετε δημιουργήσει (συμπεριλαμβανομένης αμελούς ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς)
β. Τρίτο άτομο, οικείο σας ή μη, που θα μπει στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας και πράξει τα ανωτέρω
.
Εφαρμοστέο δίκαιο
 Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Οι νόμοι της Ελλάδος και της Ε.Ε διέπουν την λειτουργία των ‘Ορων Χρήσης και τη χρήση της ιστοσελίδας. .

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 Τα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου ανήκουν αποκλειστικά στην ‘ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και στους συνεργάτες της εκτός από τα τα ονόματα –  λογότυπα – σήματα που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο που ανήκουν και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα προϊόντων – υπηρεσιών και παρέχονται υπερσύνδεσμοι από τον παρόντα ιστότοπο και τους συνεργάτες του ιστότοπου και του διαχειριστή του προς Τρίτους. Οι τυχόν άλλες επωνυμίες οι οποίες αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο δύνανται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων για τα οποία ο Διαχειριστής του παρόντα ιστότοπου διαθέτει τα δικαιώματα χρήσης τους.
Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο καθώς και κάθε είδους λογισμικό, αποτελεί ιδιοκτησία και με δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιεχομένου από τον Διαχειριστή του παρόντος ιστότοπου και των συνεργατών του και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

Επιτρεπτές χρήσεις του περιεχομένου από τον χρήστη του παρόντα ιστότοπου
Ο παρόν ιστότοπος διατίθεται στον εκάστοτε χρήστη – επισκέπτη με περιορισμένη πρόσβαση του περιεχομένου για προσωπική χρήση μόνο και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται να αποθηκεύει, τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαραγάγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, ή να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Διαχειριστή του παρόντος ιστότοπου.

 Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στον Διαχειριστή του παρόντος ιστότοπου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς γραπτή συγκατάθεση.
Σε περίπτωση που όντως το κάνετε, κανένα δικαίωμα δεν θα σας αναγνωριστεί ή αποδοθεί σε εσάς και αποδέχεστε αυτόματα το ενδεχόμενο κίνησης των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών.

Περιεχόμενα ιστότοπου
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου (φωτογραφίες, βίντεο και λοιπά οπτικοακουστικά μέσα, σχεδιασμός συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, κειμένων και λοιπών τίτλων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών τίτλων και είναι περιουσία που ανήκει στην κατοχή του Διαχειριστή του παρόντα ιστότοπου και των συνεργατών του, εκτός κι αν αναφερθεί, διαφορετικά σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου. Ο παρόν ιστότοπος προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright).
Ο Διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν διαπιστώσετε – θεωρήσετε πως η εργασία σας έχει αντιγραφεί από εμάς και η περίπτωσή σας εμπίπτει στον νόμο περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικό e-mail ή χρησιμοποιείστε την παρεχόμενη φόρμα επικοινωνίας.

Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες
Ο Διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου κατανοεί τις επιφυλάξεις σας για τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως τα δεδομένα που μας παρέχετε είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις υπηρεσίες χειρισμού της παραγγελίας σας.
Οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποκτώνται και αντιμετωπίζονται δίκαια και με εμπιστευτικότητα, διαχειρίζονται μόνο για τους σκοπούς και λόγους που αναφέρονται στην φόρμα εγγραφής, είναι σχετικοί, ικανοποιητικοί και καθόλου υπέρμετροι σχετικά με τον λόγο που έχουν προσκομισθεί, είναι ακριβείς και όσο το δυνατόν περισσότερο ενημερωμένοι, φυλάσσονται όχι περισσότερο από το χρόνο που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η πράξη για την οποία καταχωρήθηκαν και προπαντός φυλάσσονται με ασφάλεια.

Ιδιωτικότητα
Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάτουμε την προσωπική σας ασφάλεια και ιδιωτικότητα σας. Όποια πληροφορία συλλέγεται, χρησιμοποιείται για να έχουν νόημα και να αξίζουν οι επισκέψεις σας κάθε φορά που βρίσκεστε στον ιστότοπο μας.
Εγγυόμαστε ότι μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, συλλέγουμε και κρατάμε στα αρχεία και για όση ώρα επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας, ηλεκτρονικές πληροφορίες ώστε ο Χρήστης να έχει εύκολη και με δυναμικό τρόπο πλοήγηση στις σελίδες μας.
Εάν έχετε δώσει τη ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα σας αποστέλεται θα είναι μόνο του ενδιαφέροντός σας. Ο Διαχειριστής του παρόντα ιστότοπου, σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί, εμπορεύεται, αποκαλύπτει, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.
Ο Διαχειριστής του παρόντα ιστότοπου, δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται εσαεί με τις εντολές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Δε διαθέτουμε σε τρίτα μέρη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας και ούτε τις προωθούμε σε εταιρείες «direct marketing» (εξαιρούνται οι ιστότοποι που επίσης διαχειρίζονται από τον ίδιο Διαχειριστή του παρόντα ιστότοπου).

Υποχρεώσεις Χρήστη
Ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη της συντήρησης του λογισμικού σας, του εξοπλισμού σας και οποιουδήποτε εξοπλισμού συνδέεται με την χρήση του ιστότοπού μας. Σαν χρήστης του παρόντα ιστότοπου, συμφωνείτε ότι η είσοδος σας θα υπόκειται στους όρους χρήσης που διέπουν τον παρόντα ιστότοπο και η κάθε είσοδός σας θα γίνεται σύμφωνα με τη δική σας ανάληψη των προαναφερόμενων κινδύνων.

Ενημερωτικά δελτία (newsletters)
Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος ιστότοπου λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ‘Ενωσης Κεντρώων και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο παρόν ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες
Ο παρόν ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο παρόν ιστότοπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο παρόν ιστότοπος καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Cookies
Ο παρόν ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ιστότοπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς καθώς και για καταγραφή στατιστικών στοιχείων (επισκεψιμότητα).
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, πιθανόν η εμπειρία πλοήγησης στον παρόντα ιστότοπο να μην είναι αυτή πoυ έχει σχεδιαστεί να είναι.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση ή με αφορμή τη χρήση της υπηρεσίας μεταξύ του Διαχειριστή του παρόντος ιστότοπου και των Χρηστών αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.
 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
 Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο παρόντας ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου.

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε λίγα λεπτά από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε την παρούσα ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση - πληροφορία, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Δεν βρέθηκαν σχόλια. Γίνε ο πρώτος που θα δημοσιεύσει

Videos από τα ΜΜΕ & το Κ67

Πρόσκληση στην ομιλία του Βασίλη Λεβέντη, 19-3-2018

Πρόσκληση στην ομιλία του Βασίλη Λεβέντη, 19-3-2018

Τη Δευτέρα 19-3-2018, στις 19:30, το 'Ιδρυμα "ΗΓΕΤΕΣ Του ΚΕΝΤΡΟΥ" οργανώνει εκδήλωση στο Radisson Blu Park Hotel (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, Αθήνα). με θέμα : - Θα χρειαστεί η χώρα τον Αύγουστο, εξερχόμενη από το μνημόνιο, προληπτική πιστωτική γραμμή προκειμένου να βγει στις αγορές; Η κεντρική ομιλία θα γίνει από τον πρόεδρο της 'Ενωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη. (Είσοδος ελεύθερη).

Β. Λεβέντης / Με το Γ. Αυτιά, ΣΚΑΪ / 17-3-2018

Β. Λεβέντης / Με το Γ. Αυτιά, ΣΚΑΪ / 17-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://goo.gl/2N6DSo YouTube : https://www.youtube.com/c/antidiaploki

Χαιρετισμός Βασίλη Λεβέντη στο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής  (16-3-2018)

Χαιρετισμός Βασίλη Λεβέντη στο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής (16-3-2018)

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://goo.gl/2N6DSo YouTube : https://www.youtube.com/c/antidiaploki

Β. Λεβέντης / Alpha 989 / 16-3-2018

Β. Λεβέντης / Alpha 989 / 16-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Β. Λεβέντης / ΕΡΤ 1 / 16-3-2018

Β. Λεβέντης / ΕΡΤ 1 / 16-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Γ. Κατσιαντώνης / Παράθυρο στη Θεσσαλία, AstraTV/15-3-2018

Γ. Κατσιαντώνης / Παράθυρο στη Θεσσαλία, AstraTV/15-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Α. Μεγαλομύστακας / Ολομέλεια,Βουλή /14-3-2018

Α. Μεγαλομύστακας / Ολομέλεια,Βουλή /14-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Γ. Σαρίδης/Ελληνική πραγματικότητα/14-3-2018

Γ. Σαρίδης/Ελληνική πραγματικότητα/14-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Β. Λεβέντης / FM 100 / 15-3-2018

Β. Λεβέντης / FM 100 / 15-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Μ. Γεωργιάδης / Επιτροπή, Βουλή /13-3-2018

Μ. Γεωργιάδης / Επιτροπή, Βουλή /13-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Μ. Γεωργιάδης / Επιτροπή, Βουλή /13-3-2018

Μ. Γεωργιάδης / Επιτροπή, Βουλή /13-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Β. Λεβέντης / Radio1d.gr / 14-3-2018

Β. Λεβέντης / Radio1d.gr / 14-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή webTV : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Επίσημο site: http://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis Facebook: https://www.facebook.com/EimaiLeventis Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter (1): https://twitter.com/antidiaploki DailyMotion: http://www.dailymotion.com/enosikentroon Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/ YouTube : https://www.youtube.com/c/antidiaploki ********************* Στο #ΝΑΤΟ ανήκουμε για αμυντικούς λόγους και όχι για να μειωθούν οι ροές των προσφύγων. Αν βέβαια από την άλλη παραδεχτούμε ότι το #ΝΑΤΟ δεν προσφέρει κάτι, τότε το χρησιμοποιούμε ως #πρόσχημα για την #αντιμετώπιση των #προσφυγικών_ροών. Η #Τουρκία κρατά το #θήραμα για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Ο ΓΓ του #ΝΑΤΟ είπε πως η #Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Το #ΝΑΤΟ πιστεύει στη συγκυριακή ισχύ και όχι στους διεθνείς κανόνες. Δεν παίρνει θέση ξεκάθαρη.

Γ.Σαρίδης / Περί Πολιτισμού /12-3-2018

Γ.Σαρίδης / Περί Πολιτισμού /12-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/

Α. Μεγαλομύστακας /Επιτροπή,Βουλή/13-3-2018

Α. Μεγαλομύστακας /Επιτροπή,Βουλή/13-3-2018

Κάνε subscribe στην Αντιδιαπλοκή : https://www.youtube.com/c/antidiaploki Ακολούθησε μας: Facebook: https://www.facebook.com/enosikentroon.vasilisleventis/ Επίσημο site: https://www.antidiaploki.gr Facebook: https://www.facebook.com/vas.leventis Twitter: https://twitter.com/antidiaploki Flickr : https://www.flickr.com/photos/enosikentroon/


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEOS

Εγγραφείτε στο Newsletter

Ο Βασίλης Λεβέντης γράφει

Περί Σκοπίων και Μακεδονίας

17/01/2018 @ 16:04

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018 Του Βασίλη Λεβέντη Αγαπητοί ...περισσότερα
ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

19/12/2017 @ 22:04

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ - 19/12/2017 Μιλώντας στην ολομέλεια της βουλής ...περισσότερα
Β. Λεβέντης στη Δημοκρατική : Κατηγορώ τον κ. Τσίπρα, ότι πήρε την ελπίδα του ελληνικού λαού και την ποδοπάτησε

28/08/2017 @ 10:23

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου και στην Πέγκυ Ντόκου, έσωσε ο πρόεδρος της 'Ενωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Πηγή : http://www.dimokratiki.gr/27-08-2017/o-tsipras-pire-tin-elpida-tou-laou-ke-tin-podopatise/ ...περισσότερα
Αυτό ήταν δημοψήφισμα - προϊόν πείνας υπό την συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ και φασιστών

06/07/2015 @ 09:30

Το αποτέλεσμα της ιστορικής κάλπης, η ετερόκλητη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ - ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, οι "ηλίθιες λύσεις" και τα τελεσίγραφα της Γερμανίας. Γιατί ο Βασίλης Λεβέντης από την Ένωση Κεντρώων πιστεύει ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στη δραχμή ...περισσότερα
Περί χρεών κρατών και εξυπηρέτησης τους

16/04/2015 @ 17:43

Πως γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να μη χρειάζονται ...περισσότερα
Πρόταση Βαρουφάκη για ελέγχους από απλούς πολίτες.

16/04/2015 @ 17:42

Για τη φοροδιαφυγή τίθεται πρώτα ένα θέμα ηθικής φύσεως. Οτι δηλαδή ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και το πως θα πλουτίσει με κάθε μέσο. Δηλαδή να πλουτίσει ακόμα και ...περισσότερα
Περί ΑΣΕΠ & την επανίδρυση της ΜΟΜΑ

16/04/2015 @ 17:40

Για την κατάργηση του Α.Σ.Ε.Π. από τον ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. είναι το κόμμα των μετρίων και των “αδικημένων”, αυτών δηλαδή που περιμένουν στη στάση του λεωφορείου. ...περισσότερα
   

Κοινωνικά δίκτυα