Φορολογία - ΦΠΑ

16/04/2015 @ 17:08

 

Υπολογίζεται πως η ετήσια απώλεια κρατικών εσόδων από την μη απόδοση του ΦΠΑ φτάνει στο ύψος των 10 έως και 12 δις Ευρώ.
Είναι εύκολο να καταλογίσουμε ευθύνες στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες για μη απόδοση του ΦΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αποτελεί σημαντική αιτία για την υστέρηση εσόδων, αλλά το έλλειμμα στο ΦΠΑ δεν οφείλεται αποκλειστικά στην απάτη εφόσον η μη καταβολή ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, οφείλεται επίσης σε πτωχεύσεις, στην αφερεγγυότητα,  στα στατιστικά σφάλματα, στις καθυστερημένες πληρωμές και στη φοροαποφυγή. (23-10-2014, http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231358079)

Ωστόσο, σε ένα μεγάλο ποσοστό, λόγω της υπέρογκης φορολογίας των πολιτώνν και των επιχειρήσεων, το έσοδο του ΦΠΑ αποτελεί για πολλούς συμπολίτες μας το μόνο διαθέσιμο εισόδημα προς κάλυψη των αναγκών επιβίωσης.
Η απλοποίηση της φορολογίας στοχεύει σε δικαιότερη φορολόγηση με ταυτόχρονη φοροδοτικότητα με βάση την πραγματική οικονομική ικανότητα του πολίτη.
Η στόχευση είσπραξης ΦΠΑ που προτείνει η ‘Ένωση Κεντρώων, είναι μέσω των Αντικινήτρων Φοροδιαφυγής :

 

 • Υποχρέωση όλων των επαγγελματιών, κάθε κατηγορίας (πχ γιατρών, δικηγόρων) στην εγκατάσταση και χρήση φορολογικού εξοπλισμού (ταμειακής  φορολογικής μηχανής / Η/Υ και on-line φορολογικού μηχανισμού).
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση του φορολογικού μηχανισμού με την Εφορία.
 • Ενσωμάτωση όλων των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων χωρίς καμία εξαίρεση (πχ αποδείξεις από γιατρούς), ως έξοδα αφαιρετέα από το συνολικό εισόδημα.
 • Φορολόγηση του καθαρού πλέον εισοδήματος με ενιαίο ποσοστό της τάξης του 15%.
 • Εντός 5ετίας σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου από επιχειρήσεις και ιδιώτες καθώς επίσης σταδιακή ταυτόχρονη σύμπτυξη οφειλών μεταξύ κράτους και νομικών - φυσικών προσώπων (για σταδιακή, αν όχι εξάλειψη, τουλάχιστον μείωση του φαινομένου να οφείλει το κράτος στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις χρήματα από επιστροφή φόρων).

Πίνακας σταδιακής κατάργησης προκαταβολής φόρου :
- 1ο έτος : 55%
- 2ο έτος : 40%
- 3ο έτος : 30%
- 4ο έτος : 20%
- 5ο έτος : 10%

Εντός 5ετίας, σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 23% σε 15% με βάση τον παρακάτω πίνακα :
- 1ο έτος : 23%
- 2ο έτος : 21%
- 3ο έτος : 19%
- 4ο έτος : 17%
- 5ο έτος : 15%

Ταυτόχρονη κατάργηση όλων των άλλων ΦΠΑ και ενσωμάτωση τους στον μοναδικό και ενιαίο συντελεστή  (ακολουθεί παράδειγμα συντελεστή 6,5%) :
- 1ο έτος : 8%
- 2ο έτος : 10%
- 3ο έτος : 12%.
- 4ο έτος : 13,5%
- 5ο έτος : 15%

 • Με το πέρας της 5ετίας και την εξομάλυνση των συντελεστών ΦΠΑ, πλήρης κατάργηση χρεώσεων χαρτοσήμου και επιβολή του ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ σε όλες τις εγχρήματες συναλλαγές.
 • Με το πέρας της 5ετίας και την εξομάλυνση των συντελεστών ΦΠΑ και φορολόγησης νομικών και φυσικών προσώπων, παύση φορολόγησης συνταξιούχων και επιδομάτων.
 • Θέσπιση Ορίου Αφορολογήτου Εισοδήματος (ΟΑΕ), ίσο με 20 φορές το βασικό μισθό (Ν) : Ν Χ 20 = ΟΑΕ.
 • Άμεση κατάργηση συμβάσεων - συμφωνιών μεταξύ κράτους και ιδιωτών για μείωση φορολογικών συντελεστών.

Πλεονεκτήματα :

 • Απλοποίηση φορολογικών διαδικασιών. Η ύπαρξη εξαιρέσεων στο φορολογικό σύστημα / συντελεστών ΦΠΑ / συντελεστών φορολόγησης ιδιωτών και επιχειρήσεων οδηγεί σε παραβατικότητα, αφού σε πολλές περιπτώσεις γεννάται το αίσθημα αδικίας και διαχωρισμού μεταξύ των  φορολογουμένων σε ευνοούμενους και αδικημένους.
 • Απαλοιφή των πολύπλοκων διατάξεων σχετικά με τους πολλαπλούς συντελεστές ΦΠΑ, που εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των πολλαπλών εξαιρέσεων και κατηγοριών ΦΠΑ, δημιουργούν νομικά και εισπρακτικά κενά οδηγώντας τους φορολογουμένους σε παραβατικότητα.
 • Ουσιαστικά, προωθείται η εξαφάνιση των φορολογικών παραθύρων για αποφυγή πληρωμής φόρων.
 • Μείωση κόστους συντήρησης του TAXIS (ήδη μικρότερος αριθμός υπαλλήλων μπορεί να διαχειρίζεται μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων).
 • Συμμετοχή των πολιτών στα έσοδα του κράτους, σύμφωνα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.
 • Συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στα έσοδα του κράτους, με έμμεσο αλλά και άμεσο τρόπο.
 • Προστασία των χαμηλοτέρων εισοδημάτων από επιπρόσθετη φορολόγηση καθώς θα συμμετέχουν σε αυτή έμμεσα μέσω της συλλογής αποδείξεων που θα αποδεικνύουν την φοροδοτικότητα τους.

Δεν βρέθηκαν σχόλια. Γίνε ο πρώτος που θα δημοσιεύσει

Videos από τα ΜΜΕ & το Κ67

Μέτρα άκαρπα για την οικονομία (Βασίλης Λεβέντης στο Κανάλι 1 Πειραιά, 21-5-2020)

Μέτρα άκαρπα για την οικονομία (Βασίλης Λεβέντης στο Κανάλι 1 Πειραιά, 21-5-2020)

#askleventis, Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, 21:30

#askleventis, Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, 21:30

Υποβολή ερωτήματος : https://www.antidiaploki.gr/article/6404/askleventis_tetarti_20_maioy_2020_esy_rwtas_basilis_lebentis_apanta.html?category_id=1

#askleventis, Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

#askleventis, Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Υποβολή ερωτήματος : https://www.antidiaploki.gr/article/6401/askleventis_tetarti_13_maioy_2020_esy_rwtas_basilis_lebentis_apanta.html?category_id=1

Βασίλης Λεβέντης στο TV Δ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (13-5-2020)

Βασίλης Λεβέντης στο TV Δ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (13-5-2020)

Αιμίλιος Λιάτσος και Βασίλης Λεβέντης στο Kontra Channel (12-5-2020)

Αιμίλιος Λιάτσος και Βασίλης Λεβέντης στο Kontra Channel (12-5-2020)

Στην εκπομπή Kontra 24.

Δήμος Βερύκιος και Τάκης Χατζής με το Βασίλη Λεβέντη (11-5-2020)

Δήμος Βερύκιος και Τάκης Χατζής με το Βασίλη Λεβέντη (11-5-2020)

#askleventis, Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, 9:30μμ

#askleventis, Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, 9:30μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://www.antidiaploki.gr/article/6398/askleventis_tetarti_maioy_2020_esy_rwtas_basilis_lebentis_apanta.html?category_id=1

Βασίλης Λεβέντης στην Δίον Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος (6-5-2020)

Βασίλης Λεβέντης στην Δίον Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος (6-5-2020)

Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Μακεδονία : Το όνομα θα ξεχαστεί...

Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Μακεδονία : Το όνομα θα ξεχαστεί...

Πρόταση Γεώργιου Ράλλη & Παναγή Παπαληγούρα για κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 1967

Πρόταση Γεώργιου Ράλλη & Παναγή Παπαληγούρα για κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 1967

Οικονομία και Μεταναστευτικό (Βασίλης Λεβέντης στον Ιωνία Σάμου 89,4 FM)

Οικονομία και Μεταναστευτικό (Βασίλης Λεβέντης στον Ιωνία Σάμου 89,4 FM)

#askleventis, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, 9:30μμ

#askleventis, Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, 9:30μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://www.antidiaploki.gr/article/6395/askleventis_tetarti_29_aprilioy_2020_esy_rwtas_basilis_lebentis_apanta.html?category_id=1

Βασίλης Λεβέντης με το Γιώργο Βαθιώτη, Χωρίς Χρώμα (και εφ' όλης της ύλης, 27-4-2020)

Βασίλης Λεβέντης με το Γιώργο Βαθιώτη, Χωρίς Χρώμα (και εφ' όλης της ύλης, 27-4-2020)

#askleventis, Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, 9:30μμ

#askleventis, Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, 9:30μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://www.antidiaploki.gr/article/6392/askleventis_tetarti_15_aprilioy_2020_esy_rwtas_basilis_lebentis_apanta.html?category_id=1

Και σήμερα, Χούντα έχουμε (Βασίλης Λεβέντης στο TV Δ, 21-4-2020)

Και σήμερα, Χούντα έχουμε (Βασίλης Λεβέντης στο TV Δ, 21-4-2020)

Με τον Μάριο Χμεϊντάν


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEOS

Ο Βασίλης Λεβέντης γράφει

Συνέντευξη του Βασίλη Λεβέντη στον Παναγιώτη Αποστόλου (Ελεύθερη 'Ωρα).

18/05/2020 @ 14:00

Στις τελευταίες εκλογές η Ένωση Κεντρώων κύριε Πρόεδρε δεν εισήλθε στη Βουλή. Τι νομίζετε ότι συνετέλεσε, από τη στιγμή που είχατε να επιδείξετε σπουδαίο έργο κατά ...περισσότερα
Θαύματα δεν γίνονται στην πολιτική.

14/05/2020 @ 17:20

     Όταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων πραγματοποίησε πριν μία μέρα (13/5/2020) εκπομπή και τόνισε ότι είναι λάθος που η νεολαία αναχώρησε προς αναζήτηση καλύτερων ...περισσότερα
ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ ΑΥΤΟΝ

08/05/2020 @ 16:44

     Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν τα διάφορα κανάλια, όπως διαπιστώνει ο κόσμος, έχουν όλες δύο κοινά γνωρίσματα. Πρώτα, ότι η Νέα Δημοκρατία ...περισσότερα
Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, με υγεία και δύναμη!

18/04/2020 @ 16:43

Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, με υγεία και δύναμη!     ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Πρόεδρος 'Ενωσης Κεντρώων   YouTube : https://youtu.be/qBimvQv719A   ...περισσότερα
Ομιλία Βασίλη Λεβέντη στη Βουλή, για την πρόταση μομφής (16 Ιουνίου 2018)

16/06/2018 @ 21:14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ - 16/6/2018 «Καλώ αυτή την αίθουσα να ζητήσει από τον πρωθυπουργό να μην πάει αύριο και να δημιουργήσουμε μία ομάδα διαπραγμάτευσης ...περισσότερα
Β. Λεβέντης : Εθνικό έγκλημα η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας στα Σκόπια

30/05/2018 @ 17:53

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, αρθρογραφεί στον «Τύπο Θεσσαλονίκης» ...περισσότερα
Περί Σκοπίων και Μακεδονίας

17/01/2018 @ 16:04

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018 Του Βασίλη Λεβέντη Αγαπητοί ...περισσότερα
Β. Λεβέντης στη Δημοκρατική : Κατηγορώ τον κ. Τσίπρα, ότι πήρε την ελπίδα του ελληνικού λαού και την ποδοπάτησε

28/08/2017 @ 10:23

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου και στην Πέγκυ Ντόκου, έσωσε ο πρόεδρος της 'Ενωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Πηγή : http://www.dimokratiki.gr/27-08-2017/o-tsipras-pire-tin-elpida-tou-laou-ke-tin-podopatise/ ...περισσότερα
   

Κοινωνικά δίκτυα