Πρωτογενής παραγωγή : Αγροτική οικονομία

16/04/2015 @ 17:16

Αγροτική Οικονομία

 Η γεωργία στην Ελλάδα, έχει συρρικνωθεί τις τελευταίες δεκαετίες από 40% στο ευτελές 2,5%. Και αυτό διότι δε μπορεί να λαμβάνεται ως γεωργικός πληθυσμός των αυτασφαλισμένων από ανάγκη, οι οποίοι δηλώνουν αγρότες ώστε να λαμβάνουν αγροτική σύνταξη για να εξασφαλίσουν λίγο καλύτερες συνθήκες επιβίωσης ή και των ετεροεπαγγελματιών.

Ενώ υπάρχουν βέβαια και αυτοί που έχουν ως δεύτερη ασχολία την αγροτική δραστηριότητα, για παράδειγμα ιδιοκτήτες χωραφιών με ελιές ή αμπέλια, οι πραγματικοί αγρότες είναι πολύ λίγοι. Απροστάτευτοι και αυτοί πλέον και βασιζόμενοι πάντοτε στις ευρωπαϊκές και κρατικές επιδοτήσεις είναι εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους.

Υπάρχουν δυσκολίες που προκύπτουν από τις απαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις. Αυτές οι απαγορεύσεις έχουν γίνει συνειδητά. Ο αριθμός των αγροτών σε άλλες χώρες της Ε.Ε. υπερέβαινε το 40%, 50% ή ακόμα και 60%. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Το ποσοστό των αγροτών στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 2,5% έως 5%, κάτι το οποίο έγινε συνειδητά.

Αυτό συνέβη γιατί στην Ε.Ε. κυριαρχεί πλέον το μοντέλο ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών ( πχ. διαφημιστικές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες τεχνικών μελετών κτλ), ενώ έχει εξάγει τη βιομηχανία της σε αναπτυσσόμενες χώρες. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και δαπανών.

 Με τον τρόπο αυτό στηρίζει και τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ διατηρεί το κόστος παραγωγής σε χαμηλότερη τιμή, αφού τα ημερομίσθια σε αυτές τις χώρες είναι σε μικρότερα επίπεδα. Αντί της κλασσικής αντίληψης περί φιλανθρωπίας προσφέροντας χρήμα που θα μπορούσε να τύχει κακοδιαχείρισης από διεφθαρμένους ηγέτες και επιτήδειους με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, η Ε.Ε. στηρίζει έμπρακτα τις αναπτυσσόμενες χώρες εγκαθιστώντας εκεί τη βιομηχανία της.

Μέχρι πρότινος σε αυτές τις χώρες συγκαταλέγονταν και οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, ενώ η Ε.Ε. από θέση ισχύος πλέον, επανεισήγαγε τα προϊόντα με την προστιθέμενη αξία τους αλλά σε φθηνότερες τιμές.

Αυτά τα πράγματα ουδέποτε έχουν ειπωθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος είναι ο σκοπός της και πως αυτή άλλαξε τον παραγωγικό χάρτη όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Δε γνωρίζουμε ποια διάδοση είχαν αυτά τα δεδομένα σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα πάντως πολύ λίγο έως και καθόλου, δεν έγινε ενημέρωση για αυτά τα θέματα ανάπτυξης και παραγωγικότητας.

Στην Ένωση Κεντρώων, πιστεύουμε πως μπήκαμε στο Ευρώ χωρίς η οικονομία μας να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ήταν κυρίως μια συναλλαγή γεωπολιτική, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει το ανάχωμα στα διαρκώς αυξανόμενα μεγέθη της Τουρκικής οικονομίας. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν αξιοποίησε τις προοπτικές που παρουσιάστηκαν με την είσοδο στην Ευρωζώνη ώστε να γίνει μια εξορθολογισμένη οικονομία υπηρεσιών, αλλά διατήρησε τις παθογένειες που την χαρακτήριζαν.

Στην Ελλάδα διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ανάπτυξη μέσω των τριών κλάδων που αποτελούν τη δύναμη μας: Πρωτογενής παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεύματα), ναυτιλία και τουρισμός.
Δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα σταθερό και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα δώσει την ώθηση στο ανεκμετάλλευτο δυναμικό επιστημόνων και ατόμων με δεκάδες δεξιότητες που πλέον είναι άνεργο, έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους της έναρξης ουσιαστικής ανάπτυξης εντός 5 ετών.

Τι προτίθεται να κάνει η Ε.Κ. για τους αγρότες.

Μέσα στο πνεύμα της Ε.Ε., πιστεύουμε τους λίγους αγρότες που απέμειναν πως πρέπει να τους προστατεύσουμε, αλλά και να ενθαρρύνουμε νέους και παλαιούς αγρότες να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή σε καθαρά επιχειρηματική βάση.

Αυτό μπορεί να γίνει με:

 • Απόδοση γης με φθηνότερο ενοίκιο ώστε να αυξηθεί το εδαφικό πεδίο των δραστηριοτήτων των αγροτών.

 • Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας αγροτών για αγορά λιπασμάτων, εξοπλισμού, μηχανημάτων και άλλων συναφών προς τη δραστηριότητά τους ειδών σε ένα αμιγώς επιχειρηματικό μοντέλο αγροτικής εταιρίας.

 • Δημιουργία τιμών προστασίας των προϊόντων και πληρωμή από τη μεταποίηση στον παραγωγό με εγγύηση του κράτους.

 • Βοήθεια προς τους αγρότες για καινοτομία στη συσκευασία ώστε να βελτιώσουν την εικόνα των προϊόντων τους.

 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

 • Δημιουργία εθνικών προτύπων απλών και εύκολα ελεγχόμενων

Η Ένωση Κεντρώων προτείνει επίσης την δυνατότητα ίδρυσης Αγροτικών Εταιριών (ΑΓ.ΕΤ): Οι Αγροτικές Εταιρίες, είναι μια ιδιόμορφη μορφή τοπικής συνεταιριστικής - εμπορικής εταιρίας με αντικείμενο επιχειρηματικότητας την παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων μιας περιοχής με βάση γεωγραφικό προσδιορισμό*.


Αγροτικές Εταιρίες :

 • Σκοπός μιας ΑΓ.ΕΤ είναι η παραγωγή, τυποποίηση και ανάπτυξη δικτύου διανομής στο εσωτερικό της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό των προϊόντων της περιοχής.

 • Δημιουργία και κατοχύρωση brand name περιοχής και εμπορικών σημάτων των προϊόντων της περιοχής.

 • Δυνατότητα οικειοθελούς συμμετοχής όλων των παραγωγών της προσδιορισθείσας περιοχής.

 • Δυνατότητα να έχει ως αρχικό κεφάλαιο και περιουσία τις εκτάσεις γης των παραγωγών.

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης παραγωγών γειτονικής και μόνο περιοχής στον κύκλο παραγωγής της.

 • Δυνατότητα συνεργασίας με άλλες ΑΓ.ΕΤ (ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης) για την διανομή μη ανταγωνιστικών προϊόντων στην τοπική αγορά και όχι μόνο.

 • Μια ΑΓ.ΕΤ δύναται να προβαίνει στην ίδρυση και λειτουργία θυγατρικής με καθαρό εμπορικό χαρακτήρα και με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία τους (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ) σε άλλες περιοχές με σκοπούς :
  - Δημιουργία καταστημάτων αποκλειστικά λιανικής διάθεσης των προϊόντων της
  - Δημιουργία δικτύου λιανικής πώλησης με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).
  - Δημιουργία δικτύου λιανικής πώλησης με τη μέθοδο shop-in-shop.

 • Φορολογική μεταχείριση των ΑΓ.ΕΤ ως ισότιμη με κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογούμενη σύμφωνα με την πρόταση της ‘Ένωσης Κεντρώων για ριζική αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου της Ελλάδος και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πρόταση της Ένωσης Κεντρώων για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει τη χρήση των διαθέσιμων εκτάσεων παραγωγής, να αποκτήσει η Ελλάδα μας όση, το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια στην παραγωγή τροφίμων και το δυνατόν να τυποποιεί και να εξάγει.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το παράδειγμα του μελισσοκομικού κλάδου: Η Ελλάδα διαθέτει ιδανικές συνθήκες για τη μελισσοκομία. Η ανάπτυξή της όμως στη χώρα μας δεν είναι ανάλογη με όση επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες της ώστε να αναχθεί ο κλάδος σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία). 
Ως αποτέλεσμα η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει καν τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης και οι ανάγκες της Ελληνικής αγοράς συμπληρώνονται από εισαγωγές.

* Ως γεωγραφικός προσδιορισμός, ορίζονται τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδος.

 

Δεν βρέθηκαν σχόλια. Γίνε ο πρώτος που θα δημοσιεύσει

Videos από τα ΜΜΕ & το Κ67

Βασίλης Λεβέντης στο Epsilon ΑΜΘ (30-10-2020)

Βασίλης Λεβέντης στο Epsilon ΑΜΘ (30-10-2020)

(promo) Βασίλης Λεβέντης, ζωντανά μέσω YouTube, 4 Νοεμβρίου 2020, στις 11:30μμ - #askLEVENTIS

(promo) Βασίλης Λεβέντης, ζωντανά μέσω YouTube, 4 Νοεμβρίου 2020, στις 11:30μμ - #askLEVENTIS

Υποβολή ερώτησης; : https://www.antidiaploki.gr/article/6449/askleventis_tetarti_noembrioy_2020_stis_11_30_mm_basilis_lebentis.html?category_id=1

#askleventis, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 11:30 μμ

#askleventis, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 11:30 μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://forms.gle/Ge8w8bHVPArAw4j18

#askleventis, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, 11:30 μμ

#askleventis, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, 11:30 μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://forms.gle/Ge8w8bHVPArAw4j18

Μάκης Θεοδώσης με το Βασίλη Λεβέντη - Συνέντευξη στο BLV Radio - BeLieVE Radio

Μάκης Θεοδώσης με το Βασίλη Λεβέντη - Συνέντευξη στο BLV Radio - BeLieVE Radio

22-10-2020

#askleventis, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, 11:45 μμ

#askleventis, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, 11:45 μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://forms.gle/h2U6vAhJgz6gWtpN6

#askleventis, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 11:45 μμ

#askleventis, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 11:45 μμ

Υποβολή ερωτήματος : https://forms.gle/X6Ut38Ggbqii26uG7

Βασίλης Λεβέντης στο Ράδιο Ιωνία Σάμου 89,4 FM (12-10-2020)

Βασίλης Λεβέντης στο Ράδιο Ιωνία Σάμου 89,4 FM (12-10-2020)

Απάντηση σε εξώδικο (12-10-2020).

Απάντηση σε εξώδικο (12-10-2020).

Ημερομηνία 12-10-2020.

Βασίλης Λεβέντης στον North FM 98 Θεσσαλονίκης (8-10-2020)

Βασίλης Λεβέντης στον North FM 98 Θεσσαλονίκης (8-10-2020)

Βασίλης Λεβέντης στο Κανάλι 1 Πειραιά (με το Νίκο Μπαρδούνια)

Βασίλης Λεβέντης στο Κανάλι 1 Πειραιά (με το Νίκο Μπαρδούνια)

#askleventis, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 23:30

#askleventis, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 23:30

Υποβολή ερωτήματος : https://www.antidiaploki.gr/article/6442/askleventis_tetarti_oktwbrioy_2020_22_00_basilis_lebentis_zwntana.html?category_id=1

Βασίλης Λεβέντης στο Epsilon ΑΜΘ με το Μάριο Χμεϊντάν (5-10-2020)

Βασίλης Λεβέντης στο Epsilon ΑΜΘ με το Μάριο Χμεϊντάν (5-10-2020)

Βασίλης Λεβέντης στον Metropolis FM με τον Κώστα Παπαζαφειρίου (4-10-202)

Βασίλης Λεβέντης στον Metropolis FM με τον Κώστα Παπαζαφειρίου (4-10-202)

#askleventis, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 22:00

#askleventis, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 22:00

Υποβολή ερωτήματος : https://forms.gle/2hMb4Ur1L7ZfmU2v8


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEOS

Ο Βασίλης Λεβέντης γράφει

ΤΗ ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ ΧΩΡΟΣ

29/10/2020 @ 17:09

Από την ‘Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :     Πρόσκληση σε όλες τις γνήσιες δυνάμεις του ευρύτερου κεντρώου και δημοκρατικού χώρου για συσπείρωση ...περισσότερα
Ανακοίνωση : Ανόητη ουδετερότητα των Ευρωπαίων

01/10/2020 @ 17:03

Από την ‘Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :     Στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε να εκδοθεί απόφαση ...περισσότερα
Ανακοίνωση : Οι υπογραφές που θα πέσουν για το Αιγαίο είναι βαριές και οι επιπτώσεις ανεπίστροφες.

04/09/2020 @ 19:20

Από την Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :    Το συμβάν με την εσπευσμένη εξαγγελία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την έναρξη διαλόγου Ελλάδος-Τουρκίας, ...περισσότερα
Ανακοίνωση : Υποκείμεθα στις απειλές ενός τρελού Ερντογάν

21/08/2020 @ 16:14

  Από την Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :    Από το 2015 στο βήμα της βουλής ο Βασίλης Λεβέντης ζήτησε συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης, ...περισσότερα
O Τσίπρας παρέδωσε τη Μακεδονία, ο Μητσοτάκης παραδίδει το Αιγαίο.

14/08/2020 @ 17:14

   Από την Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :     H Τουρκία επιχειρεί να σύρει την Ελλάδα σε διαπραγμάτευση επί της ατζέντας των παράλογων ...περισσότερα
Προτιμήσαμε τα αναδρομικά

30/07/2020 @ 15:16

   Συγκλονίστηκαν οι Έλληνες με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.     Ας μάθουμε να διαχωρίζουμε την πίστη από την λογική. Η πίστη είναι καλή και καλά ...περισσότερα
Ανακοίνωση : Δεν κινδυνεύει μόνο η Αγιά Σοφιά

10/07/2020 @ 17:14

   Η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος της Ελλάδας και ο Ερντογάν εξουσιοδοτήθηκε να μεταβάλει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Τώρα πρέπει να δούμε, τί θα ...περισσότερα
Η Ένωση Κεντρώων για τα 32 εκατομμύρια Ευρώ του ΕΟΤ

17/06/2020 @ 14:29

     Από την εποχή των περιβόητων πακέτων Μάρσαλ και τα χαστούκια των Αμερικανών σε έλληνες υπουργούς γιατί διαπίστωναν ότι τα δολάρια κατέληγαν σε τσέπες δέκα ...περισσότερα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ GEORGE FLOYD

02/06/2020 @ 13:57

   Ιδού πώς καταντάει ο άνθρωπος αν του δοθεί εξουσία κι είναι ακατάλληλος γι αυτή. Σκοτώνει αργά έναν συνάνθρωπό του, με τρόπο που δεν θα άντεχες να σκοτώσεις ούτε ...περισσότερα
Ο Καπετάν-Χάψας και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ.

20/05/2020 @ 15:35

    Έσπευσαν πολιτικοί της Χαλκιδικής στις 17 Μαΐου να τιμήσουν την κήρυξη της επανάστασης. Θέλησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κα. Κυριακή Μάλαμα να τιμήσει τα «Συκιωτάκια» ...περισσότερα
   

Κοινωνικά δίκτυα